CHECKLIST

แอพพลิเคชั่น สำหรับการตรวจสอบ

DEFECTED ของธุรกิจก่อสร้าง

ระบบที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ลดเวลาการตรวจสอบ DEFECT และลดต้นทุนในด้านต่างๆ

เปลี่ยน FLOW เดิมๆของการตรวจ DEFECT ด้วยแอพพลิเคชั่น

ตรวจสอบ DEFECTED ของโครงการเร็วขึ้นถึง 5 เท่า

ระบบที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ลดเวลาการตรวจสอบ DEFECT และลดต้นทุนในด้านต่างๆ

6 Month

9,990 / เดือน

discount

  • จัดการนำเข้าข้อมูลธุรกิจของลูกค้าให้ฟรี
  • สอนการใช้งานฟรี 1 วัน
  • ดูแลรักษาพร้อมให้คำปรึกษา

12 Month

9,990 / เดือน

10% discount

  • จัดการนำเข้าข้อมูลธุรกิจของลูกค้าให้ฟรี
  • สอนการใช้งานฟรี 1 วัน
  • ดูแลรักษาพร้อมให้คำปรึกษา

18 Month

9,990 / เดือน

20% discount

  • จัดการนำเข้าข้อมูลธุรกิจของลูกค้าให้ฟรี
  • สอนการใช้งานฟรี 1 วัน
  • ดูแลรักษาพร้อมให้คำปรึกษา

*กรณีสนใจสั่งซื้อลิขสิทธิ์ขาดซอฟต์แวร์ กรุณาติดต่อ 099-2684333